Vår personuppgiftspolicy - KrakowResor

Vår personuppgiftspolicy:

1. Vem är ansvarig för dina personuppgifter som du anförtror oss?

Ansvarig för dina personuppgifter som du anförtror oss är
Firma Usługowa Marlena Frączek-Paluch
ul. Wysłouchów 6/16
30-611 Kraków, Polska
telefonnummer +48 503 930 876
kontakt@krakowresor.se

2. Vilka av dina personuppgifter behöver vi och varför?

Vi ska hantera bara de nödvändigaste personuppgifterna, dvs. ditt namn och efternamn, telefonnummer, e-mail, vid särskilda fall även fakturauppgifter (namn på organisation, adress och organisationsnummer), uppgifter om eventuella allergier och specialkost samt andra uppgifter beroende på tjänstens typ. Vi behöver dem för att kunna kontakta dig och för att den tjänst vi eventuellt färdigställer åt dig är av bästa kvalitet.

3. Varifrån får vi dina personuppgifter?

Vi får dina personuppgifter bara från dig som beställer en tjänst hos oss. Om du är gruppansvarig är det du som anger oss personuppgifterna av personerna som är med i gruppen.

4. Hur länge ska vi spara dina personuppgifter?

Vi ska spara dina personuppgifter tills tjänsten är genomförd till slut, dvs. till slutbetalningen för tjänsten. Om tjänsten genomförs regelbundet, ska vi spara dem så länge de behövs för att kunna genomföra tjänsten.

5. Vilken är rättslig grund för vår personuppgiftspolicy?
Den rättsliga grunden för vår personuppgiftspolicy utgör bestämmelser i artikel 13 i dataskyddsförordningen av 27 april 2016 – GDPR (EUs officiella tidning L 119 av 04.05.2016).

6. Vilka ska vi anförtro dina personuppgifter åt?

Vi ska anförtro dina personuppgifter åt dem som är involverade i att genomföra tjänsten för dig, dvs. hotell, restauranger, transportföretag, museer och guider. Vi gör det för att kunna genomföra tjänsten för dig och för att du känner dig trygg och omhändertagen som vår kund.

7. Vilka är dina rättigheter när det gäller hantering av dina personuppgifter?

– Du har rätt att veta hur och var dina personuppgifter bevaras.
– Du har rätt att komplettera okompleta personuppgifter och att rätta dem som inte stämmer.
– Du har rätt att kräva att vi tar bort dina personuppgifter.

Kraków Resor