Schindlers fabrik - KrakowResor

Oskar Schindler var en tysk företagare som i början av andra världskriget tog över en fabrik i Kraków. Där anställde han polska judar och bestämde sig för att försöka rädda dem från döden genom att förhindra deras deportering till koncentrationslägren. Han lyckades rädda 1200 människoliv, vilket framställs i filmen Schindlers lista från 1993.
I den administrativa delen av fabriksbyggnaden har en utställning skapats som till stor del handlar om vardagslivet i Kraków under andra världskriget. En del av utställningen ägnas åt Oskar Schindler.

Guidningen innehåller:

 

  • besök på Schindlers fabrik
  • framställning om krigets början, vardagslivet och judarnas situation under kriget, motståndsrörelser och förtryck mot det civila samhället

Guidningen sker till fots och beräknas ta 2 timmar.

Schindlers fabrik
Schindlers fabrik
Kraków Resor