Mariakyrkan - äldre än själva Krakow - KrakowResor

Mariakyrkan – äldre än själva Krakow

Tänker man på Krakow så faller en troligast Mariakyrkan, en av stadens mest igenkännbara sevärdheter. Oavsett domkyrkan på Wawelkullen är kyrkan den viktigaste i Krakow.

På bilden finns Mariakyrkan sedd från Stora torget.
Mariakyrkan sedd från Stora torget.

Mariakyrkan har stått i stadens centrum redan innan Krakow blev stad och fick stadsrättigheter (1257), vilket syns på att kyrkan står snett jämfört med andra byggnader vid Stora torget. Den första kyrkan restes i början av 1200-talet i romansk stil, hundra år senare invigdes en ny gotisk skeppskyrka på samma plats. Vid kyrkan slutar en av Gamla stans viktigaste gator, Florianska.

 

Kyrkans kännetecken är två ojämna torn. Det lägre tornet är klocktornet, det högre brukade på medeltiden tjäna till som vakttorn. Därifrån spelas i dag, varje heltimme, en kort melodi med plötslig avslutning, vilket ska åminna tiden tatarerna brukade anfalla medeltida Krakow (se mer om detta i inlägget om legender).

Mariakyrkans inre
Mariakyrkans interiör: vägg- och glasmålningarna samt medeltida altaret.

Under 1400-talet fick kyrkan ett alldeles enastående altar, skulpterat i lindträ av den tyske mästaren Veit Stoss. På 1700-talet ’moderniserades’ Mariakyrkan och tillhörande kapellen till den då mycket trendiga barockstilen.
Kyrkans inre som vi känner det i dag är ett resultat av en stor renovering som skedde vid slutet av 1800-talet.

 

På den tiden var det jugendstilen som rådde inom såväl konst som arkitektur, en stilinriktining som springer fram ur gotikens anda. På så sätt, med hjälp av framstående krakowska konstnärer, stiliserades kyrkans interiör till gotiken igen.

Valven i Mariakyrkan
Valven i Mariakyrkan, som påminner den stjärnbeströdda himlen om natten. (Bilden: Zygmunt Put, CC BY-SA 4.0, wikipedia.pl)

Kyrkan fick ståtliga glasmålningar, som anknyter till de originalbevarade gotiska som redan fanns. Glasmålningarna föreställer först och främst Jungfru Maria i omgivning av små ornament som består av stiliserade blommiga element. Men det var inte bara fönstren som renoverades.

 

Även väggarna och valven fick ett nytt, färgglatt utseende. Väggarna täcktes med praktfulla blommor- och växtprydnader, det är dock målade änglarna som spelar huvudrollen här. Den originalbevarade gotiska valven täcktes däremot med en stor målning som ska härma den stjärnbeströdda himlen om natten.

Mariakyrkan sedd från Florianska gatan
Mariakyrkans högre torn och de vackra borgarhusen på Florianska gatan.

I dag är Mariakyrkan både en böneplats, där man kan ta tillflykt från vardagens liv och rörelse, och en attraktion för turister, särskilt när det gäller det fina medeltida altaret. Varje dag hålls gudstjänster i kyrkan, och varje dag besöks den av turister.

 

För att hålla bättre ordning finns det två separata ingångar till kyrkan, en för dig som vill be till Gud och en för dig som vill besöka kyrkan och se altaret från närmare håll. Ingången för bön finns till höger om kyrkans huvudport. Ingången för besök finns till vänster om duvbrunnen.

Duvbrunnen till höger om Mariakyrkan.
Duvbrunnen till höger om Mariakyrkan med figuren av en medeltida student.

OBS! Det gäller att köpa biljetter innan besöket, vilket du kan göra till höger om brunnen. Man får inte se
altaret under gudstjänsten.

Kyrkans fasad och huvudport.
Kyrkans fasad med huvudport. Den högra dörren är entrén för bönen.

 

Kraków Resor