Kungliga gobelänger med en otrolig historia i bakgrunden - KrakowResor

Kungliga gobelänger med en otrolig historia i bakgrunden

Gömda för svenskar under den s. k. svenska syndafloden på 1600-talet, rövade av tsarinnan Katarina ett hundra år senare, utskeppade på Wisla floden tre dagar innan nazityskarnas intågande i Krakow september 1939. Evakuerade till Rumänen, sedan genom Frankrike till Storbritannien och därifrån till Kanada.

 

De kom inte hem till Wawel förrän 1961. Med anledning av 50:e årsdagen av denna händelse invigdes en unik utställning på Wawelslottet: Hemkomster. Kungens alla gobelänger 2021 – 1961 – 1921. På utställningen visas gobelänger, som på 1500-talet beställdes av den polske kungen Sigismund den andre August, den siste i Jagellonskaätten, morbrorn till den polsk-svenske kungen Sigismund Vasa.

 

Gobelängen med kungen Sigismund Augusts initialer
Gobelängen med kungen Sigismund Augusts initialer

 

Det är för första gången alla bevarade gobelänger utställs på Wawelslottet, den interiör till vilken de var tänkta från början.Utställningen omfattar 137 stycken gobelänger, som imponerar både med sin storlek och glans av guld- och silvertrådarna. Bland gobelänger finns sådana som föreställer bibliska scener, landskap, flora och fauna, vapengobelänger ellertill och med tyg som ämnades för möbel- och fönstersmycken. Flera av gobelängerna har aldrig visats offentligt.

 

En biblisk scen - uppbyggandet av Noaks ark
En biblisk scen – uppbyggandet av Noaks ark

 

Den kungliga gobelängsamlingen tillverkades i Bryssel, den dåtida världens centrum för finbroderivaror, åren 1550-1560 på uppdrag av Sigismund den andre August, kungen som visade en stor förkärlek för konsthantverksamlingar. Den är den största gobelängsamlingen som någonsin tillverkats på uppdrag av en härskare. I år firar vi två runda årsdagar av deras hemkomster till Wawel. Den 18:e mars 1961 återvände de nämligen till Krakow från Kanada, där de bevarades under andra världskriget, för att inte hamna i nazityska eller sowjetiska händer. Den 18:e mars 1921 återvände de i sin tur till Wawel efter 126 års vistelse i Ryssland. Detta var möjligt tack vare att Polen igen blev en självständig stat efter att sedan 1795 ha varit delad mellan tre grannländer.

 

En av verdurtapeterna, som föreställer flora och fauna
En av verdurtapeterna, som föreställer flora och fauna

 

De wawelska gobelängerna utgör ett verkligt mästerverk i sin genre. Deras tillverkare hämtade inspiration från dåtida världens största konstnärer samt blomster- och djurkompendier. Tygen vävdes inte bara av ull- och silktrådar men även av silver- och guldtrådar. Den ursprungliga samlingen omfattade 160 stycken gobelänger, såväl stora som små. Uställningen berättar också om konstkonservatorer som lade ett enormt stort jobb på renoveringen. Nu är gobelängutställning tillgänglig även online.

Kraków Resor